Petr Daněk

Práce s mapami

Pro různé klienty bylo realizováno napojení na mapové podklady. Pro napojení využívám jak API google map, tak napojení na české mapy.cz, které jsou pro naše území přesnější. V rámci práce s mapopvými podklady je možné vykreslit nejen jednotlivé body s legendou, ale také vytyčit na mapě vlastní trasy, využít automatického plánování tras, používat vlastní vrstvy apod.

Ukázky realizovaných napojení map: