Petr Daněk

Generování PDF

S generováním PDF souborů mám rozsáhlé zkušenosti jak z vlastní PHP třídy pro generování PDF faktur, tak z realizací rozličných PDF výstupů pro různé klienty. Pro generování nepoužívám jednoduchý převod HTML => PDF, kde není zaručen vždy přesný výsledek, ale používám kompletní skládání dokumentu pozicováním elementů, včetně stránkování a ošetření dalších stavů.

Třída na generování PDF faktur - WFPfaktury

Vlastní třída umožňující jednoduché generování PDF faktur. Třída má mnoho nastavení jak v rovině designové, tak v rovině ekonomické (plátce/neplátce DPH, zaoukrouhlování, apod.). Třída si sama hlídá počet položek a automaticky řeší stránkování faktur, umožňuje tisk QR kódu pro přímou platbu a mnoho dalšího - více na faktury.chci-www.cz.

Štítky pro GEIS

Pro klienta eshopsystem.cz jsem realizoval modul pro napojení balíku na GEIS a to včetně generování tiskových PDF s předávacím protokolem a štítkem na balík, včetně generování čárových kódů.

Ukázky PDF: štítek GEIS | předávací protokol GEIS

Další PDF

V rámci práce s PDF jsem řešil generátory různých dokumentů - například generátor vstupenek (voucherů), generátor obchodních podmínek, generování měsíčních PR reportů, či statistik využití sítě.
Ke každému generátoru je napsána PHP třída na míru, které pak CMS pouze předá data do připravených metod a generátor vrátí hotové PDF. Generátor se sám stara o vykreslování dat na správných pozicích, zalamování textu, stránkování, vykreslování grafů a další.

Ukázky PDF: PR report | statistika využití sítě | voucher | obchodní podmínky